Risico-inventarisatie & -evaluatie

Ieder bedrijf in Nederland is verplicht vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) te beschikken over een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Bedrijven met minder dan 25 man personeel kunnen, indien beschikbaar, gebruik maken van erkende branche RI&E’s.

De RI&E dient actueel te zijn (actualisering). Jaarlijks wordt een nieuw Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met de activiteiten die het komend jaar ondernomen gaan worden.

 Het ontbreken van een (actuele) RI&E kan bij een bezoek van de Arbeidsinspectie leiden tot boetes. Bij ongevallen waarbij de Arbeidsinspectie ingelicht moet worden zal het ontbreken van een (actuele) RI&E invloed hebben op de hoogte van de boete.

In de RI&E staan de risico’s vermeld en de maatregelen die het bedrijf neemt om de veiligheid van zijn medewerk(st)ers te waarborgen.

Om de drie jaar (VCA gecertificeerde bedrijven) of bij veranderingen in bedrijfsvoering of verbouwing dient de RI&E opnieuw opgesteld te worden.

Een RI&E kan door een deskundige of door het bedrijf zelf worden uitgevoerd. U kunt bij ArboAssist terecht voor alle RI&E’s inclusief RI&E’s die volgens branche-instrumenten worden opgemaakt.

BouwplaatsBord