Actualisering en Plan van Aanpak

 Een werkplekbezoek en een bespreking van de voortgang van het PvA maken deel uit van het bezoek. U ontvangt een rapportage van de actualisering welke u aan uw RI&E kunt toevoegen. Met een actuele RI&E zorgt u dat u aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Arbowet voldoet.

Voor VCA gecertificeerde bedrijven wordt de actualisering gecombineerd met de interne audit.

Ook wanneer uw RI&E door een andere instantie/organisatie is opgesteld kunt u gebruik maken van de deskundigen van ArboAssist voor de actualisering.

Rail