Welkom

ArboAssist is al ruim 20 jaar een landelijk werkend veiligheidskundig adviesbureau, dat bedrijven adviseert, begeleidt en ondersteunt op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). De deskundigen – veiligheidskundigen (MvK en HvK), gasmeetdeskundigen en lead auditors – van ArboAssist hebben een jarenlange ervaring binnen diverse branches (bouwnijverheid, industriële- en maritieme branches, alsook spoorwegen, horeca en kantoren). U kunt bij ArboAssist terecht voor:

  • uitvoeren Risico- inventarisatie en – evaluatie (RI&E) / jaarlijkse actualisering met Plan van Aanpak (PvA);
  • VCA*/** traject/handboek en interne audit;
  • VCA opleidingen (VCA Basis, VCA-VOL en VIL- VCU);
  • BHV opleidingen:
  • Trainingen: Heftruck, Veilig Werken aan de weg
  • Verplichte ondersteuning in het kader van VCA/KAM;
  • Werkplekinspecties;
  • Gasmetingen (meten van gegaste containers)

ArboAssist : de link tussen u en de Arbo-wet. U kunt uw tijd en energie steken in uw bedrijfsvoering in het vertrouwen dat ArboAssist er voor zorgt dat u voldoet aan de verplichtingen gesteld in de Arbowet en aan de VCA certificeringseisen. ArboAssist is al ruim 20 jaar actief als zelfstandige organisatie met deskundigen die al meer dan 30 jaar actief zijn als veiligheidskundige, gasmeetdeskundige en lead auditor. 
Nieuws

Veiligheid is investeren in de toekomst
Veiligheid is in het belang van iedereen, zowel de werkgever als de werknemer en in het verlengde van die laatste, zijn of haar gezin. Arbeidsongeschiktheid, kort- of langdurig heeft grote gevolgen voor vele partijen. Het nut van investeren in het voorkomen van ongevallen en arbeidsgerelateerde ziekten is pas zichtbaar als er iets gebeurt.